LOGGA IN
 
   
  På gång
Pensionsjobb


- går på djupet i pensionsfrågor som påverkar dig


2016-06-28 12:25
Hemlig överenskommelse om IORP 2 klar
Pensionsnyheterna erfar att det gjordes en politisk överenskommelse om IORP 2 mellan Europaparlamentet och rådet på det senaste förhandlingsmötet, trialogmötet, den 15 maj, men att överenskommelsen hållits hemlig på grund av att förhandlarna inte velat störa folkomröstningen i Storbritannien om Brexit.  Enligt Pensionsnyheternas källor så ska IORP 2-överenskommelsen godkännas av EU-ambassadörer...
Läs mer »
2016-06-28 12:24
Alla livbolag mötte solvenskravet i besvärlig Solvens 2-premiär
2016-06-28 12:22
SPP: Syna paketet innan tjänstepensionsflytt till banken
2016-06-27 12:24
Lettlands Dombrovskis ny EU-kommissionär för pensioner
2016-06-27 12:23
Osäkerhet kring EU-lagstiftning av pensioner, EIOPA:s status
2016-06-23 12:07
Förmedlarnas del av livförsäkringsförsäljningen minskar
2016-06-23 12:06
Seko kräver höjd premieavsättning till flex inför statlig avtalsrörelse


Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna

Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
 
  EXAKT MEDIA · JOHANNESGRÄND 1 · 111 30 STOCKHOLM · 08-455 6770 · INFO@PENSIONSNYHETERNA.SE · ORG.NR 556733-3561