MODALDIALOG
NYHETSARKIVET
17 jan 2012 12:16
Finansmarknadskommittén ska utreda provisionsförbud
Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna har Finansdepartementet skickat en promemoria till Finansmarknadskommittén med uppdrag att ta fram en utredning om vilka effekter ett eventuellt provisionsförbud skulle kunna få. Inom EU pågår ett arbete med ett förnyat förmedlingsdirektiv och den svenska hållningen har hittills varit att invänta det direktivet, men nu verkar Finansdepartementet alltså bestämt sig för att förbereda sig redan innan beslut om direktivet fattats.

Att man nu bestämt sig för att lägga uppdraget på Finansmarknadskommittén, snarare än en sedvanlig utredning, är ett ”snabbspår”. Finansmarknadskommittén är ett organ som är tillsatt av regeringen med uppdrag att utgöra ett ”forum för dialog och samråd kring den finansiella sektorns villkor”, som leds av Peter Normans statssekreterare Johanna Lybeck Lilja.

Finansmarknadskommittén har tidigare bland annat gjort en utredning om effekterna av könsneutrala premier i försäkringsbranschen, som publicerades i början av december.

Enligt Pensionsnyheternas uppgifter ska en utredare börja med att kartlägga försäljnings- och rådgivningsmarknaden för försäkringar, men även analysera effekterna av ett eventuellt provisionsförbud. Här ska utredaren även överväga om det finns anledning att begränsa ett förbud till vissa typer av produkter eller typer av förmedlare. Utredaren ska också undersöka vilka effekter som provisionsförbud fått i länder som redan valt att lagstifta om förbud.

Utredaren får fundera kring tre olika möjliga vägar för att få den ”ordning” på förmedlarmarknaden som bland annat Finansinspektionen krävt.

Den första vägen handlar om ett totalförbud, där Sverige ensidigt lagstiftar om att det ska vara förbjudet för alla förmedlare som har tillstånd att ta provisioner från försäkringsbolag vid försäljning till konsumenter.

Den andra vägen bygger på att EU ger möjlighet att förbjuda provisioner om förmedlaren säger sig agera oberoende. Ett sådant förbud skulle i så fall endast omfatta direktförsäljning till konsumenter och är tänkt att minska risken att förmedlaren väljer att sälja den produkt som han eller hon tjänar mest på.

Den tredje vägen som utredaren ska fundera över bygger på att man inom EU inför regler om förbättrad transparens för att på så sätt göra ersättningarna mer transparenta för att på så sätt göra det tydligt för konsumenterna hur mycket de betalar för en tjänst och hur en förmedlare ersätts och i vilket förhållande förmedlaren står till försäkringsgivarna.

Utredningen är tänkt att vara en lightversion av en statlig utredning och den som får jobbet ska vara klar med en delrapport redan i april 2012 och en slutrapport senast en månad senare, den 2 maj.

På Finansdepartementet säger Peter Normans pressekreterare Victoria Ericsson att Finansmarknadskommittén ”inte diskuterat någon sådan utredning och att hon inte har några uppgifter om något uppdrag till Finansmarknadskommittén”.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561