NYHETSARKIVET
20 apr 2012 13:06
Fondbolagen: Synd att kunderna inte vet att rabatten finns
Fondbolagens förening, vars medlemmar betalar mycket av fondrabatterna i PPM-systemet, har låtit undersöka om spararna känner till att systemet ger rabatter och konstaterar att nio av tio de inte gör det.

Fondbolagens Förening tycker därför att man tydligare borde ange vilka avgifter efter rabatter som gäller i systemet och skriver att avkastningen egentligen är högre än vad som framgår i fondtorget. Det medför att jämförelser av avkastning för olika fonder inte blir rättvisande för spararen.

”Rabatten har stor betydelse för spararna i premiepensionssystemet. Det vore därför verkligen roligt om fler än en av tio kände till att de i snitt får mer än halva fondavgiften i rabatt”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson i ett pressmeddelande idag.

Pensionsnyheterna konstaterar att rabatter skulle ha stor betydelse även för sparare utanför premiepensionssystemet. Om alla fonder kunde kicka tillbaka 0,55 procent av avgifterna till spararna skulle pensionerna bli väsentligt högre för samtliga, något som återigen bekräftar att stordriftsfördelarna är enorma på fondmarknaden.

TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561