NYHETSARKIVET
18 maj 2017 12:02
EIOPA lanserar nytt stresstest för pensionsfonder
EIOPA lanserar idag sitt andra stresstest för tjänstepensionskassor (IORPs) för att analysera vilka risker och sårbarheter den europeiska tjänstepensionssektorn står inför. Testet ska ta i beaktande den makroekonomiska utvecklingen som hänt sedan det första stresstestet genomfördes 2015.

Att testet skulle dras igång i slutet av maj berättade ordförande Gabriel Bernardino om redan i mars på en pensionskonferens i Tyskland, vilket Pensionsnyheterna skrev om.

Ett av huvudmålen med testet är att ta reda på hur tåliga pensionsfonder är mot en lågkonjunktur och testscenariot utvecklades i samarbete med European Systemic Risk Board (ESRB).

Det som parterna kommit fram till är ett så kallat "double-hit"-scenario som kombinerar en nedgång i den riskfria räntan tillsammans med ett prisfall på de tillgångar som tjänstepensionsbolag innehar.

Bernardino kommenterar det nya stresstestet med att det ger aktuell information om vilka risker sektorn står inför samt vilka övergripande effekter det kan få på det finansiella systemet samt den europeiska ekonomin.

I sitt tal i mars sa han även så här:

"Tjänstepensionskassor är stora institutionella investerare med nästan 3 600 miljarder euro i tillgångar. Det innebär att de inte bara påverkar realekonomin men också finansmarknaderna genom sina köp och försäljningar av tillgångar. Stresstestet för 2017 ska analysera de deltagande pensionsfonderna väntade investeringsbeteende på kort och lång sikt, under antagandet att låga tillgångspriser och låga räntor fortsätter att vara en verklighet".

Deadline för alla deltagande tjänstepensionsföretag att genomföra testet är 13 juli. Resultatet kommer i slutet av året.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561