MODALDIALOG
NYHETSARKIVET
19 maj 2017 12:06
Fondflyttar dyra för danskarna men lönsamma för bankerna
I samband med att kunder byter bank får de ofta råd av den nya banken att även byta fondbolag och fonder men råden är ofta inte till kundens bästa. Det visar ny forskning som gjorts av Copenhagen Business School.

I rapporten har man tittat på danska sparares fondflöden och funnit att bankrelationer ofta har en stor påverkan på hur privatkunder investerar i fonder. Vid byte av bank minskar andelarna i de fonder som är kopplade till den gamla leverantören och har en motsvarande ökning i den nya. Ofta har inte fondflödena något att göra med att de säljer sämre presterande fonder till förmån för bättre.

Detta resulterar i att spararna hamnar i fonder som inte är bättre än de gamla, enligt Copenhagen Business School. I slutändan är det spararen som förlorar och banken som vinner. Spararen betalar transaktionskostnader medan den nya banken samtidigt får en ökning i kapital under förvaltning, enligt universitetet.

Rapportförfattarna har tagit del av data som täcker danska investerares innehav och fondflyttar mellan 2005 och 2012. En av de tidiga slutsatserna är att sparare i genomsnitt har 70 procent av sina innehav i fonder som erbjuds av den bank de är kunder i.

Vad gäller själva fondbytena så framgår av forskningen att efter att en bank tagits över av en annan, till exempel efter finanskrisen, så börjar kunder byta till den nya bankens fonder redan efter ett år. Fyra år efter övertagandet har kunder ökat sina innehav i de fonder som erbjuds av den nya banken med 35 procentenheter.

"Det här är en dramatisk effekt med tanke på att ingenting händer innan. Vad gäller investerarnas förmögenhet så har de flyttat 22 procent av deras totala tillgångar till fondbolag med koppling till nya leverantören fyra år efter bytet. Sett till forskning som visar på hushållens generella ovilja att ta investeringsbeslut så är effekten onekligen stor", enligt rapporten.

Av all insamlad data drar rapportförfattarna också slutsatsen att spararnas pengar hamnar i fonder som är lika de som de redan bytt från. Samtidigt har de betalat två till fyra procent i transaktionskostnader.

Rapporten är författad av Bjarne Florentsen, Ulf Nielsson, Peter Raahauge och Jesper Rangvid.

Pensionsnyheterna gissar, utan att vetenskapligt kunna bevisa något, att de danska erfarenheterna även gäller i Sverige.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561