MODALDIALOG
NYHETSARKIVET
19 maj 2017 12:09
Nya redovisningsregler för försäkringsbolag - jobbigare än Solvens 2
Igår publicerade den internationella redovisningssammanslutningen IASB den nya redovisningsstandarden för försäkringsavtal. Den nya standarden innebär helt nya utgångspunkter för redovisning och värdering av försäkringsavtal och ska enligt planerna träda i kraft den 1 januari 2021.

Syftet med den nya standarden ska vara att öka transparensen och minska skillnaderna i redovisningen av försäkringsavtal.

Direkt efter publiceringen sparkade den europeiska försäkringslobbyn i Insurance Europe bakut och menade att den nya standarden inte tar hänsyn till att de nuvarande affärsmodellerna inte kommer att fungera i den nya redovisningsvärlden. Man påpekade vidare att det kommer att krävas mycket stora omställningar för försäkringsbolagen.

Bolag som erbjuder långa garantier kommer till exempel att ”straffas” i den nya redovisningsstandarden IFRS 17, som ska ersätta den nuvarande IFRS 4.

Insurance Europe påpekar att den nya standarden inte har kunnat testas och utvärderas ordentligt eftersom det är först nu som standarden blir känd i alla delar.

Olav Jones, biträdande chef för Insurance Europe, säger att IFRS 17 innebär en "betydande förändring" och att införandet kommer att kosta avsevärda belopp och innebära betydande merarbete.

"Vissa väsentliga aspekter av de nya kraven har utvecklats nyligen och stora delar av den slutgiltiga texten har hittills bara presenterats för ett fåtal försäkringsgivare. Av det skälet har det inte varit möjligt för försäkringsindustrin att utvärdera effekterna. Vi behöver säkerställa att den nya standarden är passande och lämplig för europeiska försäkringsgivare", säger Olav Jones i en kommentar.

Det är i dagsläget inte helt klart om den nya standarden ska omfatta alla försäkringsbolag eller om det bara kommer att vara noterade bolag som ska följa standarden. Standarder som utformats av IASB brukar via EU införas i direktiv och då komma att gälla inom hela unionen.

Standarden har endast varit tvingande för noterade företag. I Sverige har det dock varit upp till tillsynsmyndigheten att föreskriva vilka bolag som ska omfattas av standarden. Det har inneburit att samtliga försäkringsföretag tvingas följa standarden. Om FI skulle välja att införa standarden lika för alla bolag och även ta in de ömsesidiga bolagen skulle den få dramatiska konsekvenser för redovisningen.

- Som vi ser det skulle det innebära att ömsesidiga bolag tvingas nolla sitt eget kapital eftersom konsolideringsfonden i den nya standarden skulle förvandlas till en skuld, redovisningsmässigt. Det gör det än svårare för oss att beskriva vår verkliga ekonomiska situation, något som för övrigt gäller alla ömsesidiga bolag. Det är något som tagits upp av Amice, den internationella samarbetsorganisationen för ömsesidiga bolag, säger Daniel Barr, tidigare finanschef på Folksam och idag produktchef i bolaget.

Han tillägger att de nya redovisningsreglerna kommer att kräva ett mycket omfattande arbete för försäkringsbolagen men även för lagstiftaren eftersom det skulle komma att kräva ett antal större lagändringar som då kommer att kräva insatser från såväl finansdepartementet som justitiedepartementet.

- Jag har hört folk här i vårt hus säga att de nya reglerna kommer att kräva ett mer omfattande arbete än de förändringar som följt av Solvens 2, säger Daniel Barr.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561