NYHETSARKIVET
9 aug 2017 14:13
Solvens 2-översyn på öppen remiss
Eiopa genomför på uppdrag av EU-kommissionen en översyn av olika delar av kapitalkravet i Solvens 2. Nu är den första delen av tjänstepensionsmyndighetens översyn på öppen remiss sedan juli.

Alla kommentarer på översynen ska lämnas senast den 31 augusti. Planen är sedan att Eiopa ska lämna sitt råd till EU-kommissionen i oktober.

Den öppna remissen är en del av översynen som inleddes under 2016. Frågor på områden som berör processen publicerades i slutet av förra året som intresserade parter hade till den 3 mars på sig att besvara.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561