NYHETSARKIVET
12 okt 2017 12:17
Riktlinjer från EIOPA om execution-only-försäljning
Nya riktlinjer från EIOPA slår fast att försäkringsbolagen måste se till att konsumenterna förstår produkter som säljs på nätet, genom så kallad "execution-only"-försäljning.

Försäkringsförmedlare som säljer försäkringsbaserade investeringsprodukter online eller via telefon måste se till att potentiella kunder förstår fullt ut det instrument de köper.

Det är budskapet från EIOPA, som på onsdagen offentliggjorde riktlinjer som försäkringsförmedlare måste följa när de inte är ansikte mot ansikte med kunden.

Riktlinjerna har utvecklats i enlighet försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) och gäller för försäljning som endast gäller "exekvering". Dessa är vanligtvis försäkringsbaserade investeringsprodukter som säljs via telefon eller online och där försäkringsförmedlaren varken ger råd eller verifierar kundens kunskaper om produkten och riskerna.

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens riktlinjer syftar till att begränsa vilseledande försäljning av produkter till kunder som inte förstår riskerna i samband med köpet.

Försäkringsförmedlaren måste kontrollera sina produkter med en uppsättning kriterier innan de säljs online eller via telefon. Riktlinjerna säkerställer lämplig användning av "execution-only"-försäljning genom att definiera vilka typer av produkter som ska säljas "execution-only”.

Kriterierna inkluderar saker som om det är tydligt för kunderna vilka slags avgifter som är knutna till investeringsinstrumentet och om de kan sälja en produkt innan den förfaller.

"Dessa riktlinjer är ett viktigt steg för att säkerställa en lämplig användning av "execution-only"-försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter", säger EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino i ett uttalande.

"Vid användning av denna distributionskanal måste försäkringsbolag och förmedlare överväga mycket noggrant om deras produkter och de därtill hörande riskerna lätt kan förstås av sina kunder", tillade han.

Riktlinjerna behöver fortfarande översättas till alla EU:s officiella språk. Men när det är klart måste de nationella myndigheterna berätta för EIOPA om de kommer att följa de nya riktlinjerna. Om en nationell myndighet inte vill följa riktlinjerna har den två månader att förklara varför.

Läs mer: https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/EIOPA%20publishes%20Guidelines%20on%20“execution-only”%20sales.pdf

Riktlinjerna: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/Final_Report_IDD_guidelines_execution_only.pdf
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561