NYHETSARKIVET
14 nov 2017 12:24
Försäkringsdirektörer uppvaktade Per Bolund om "fönstret" i tjänstepensionsreglerna
Frågan om regleringen av tjänstepensionsverksamhet delar som bekant försäkringsbolagen. Bolag som har för avsikt, eller redan börjat tillämpa, Solvens 2 vill under inga omständigheter ha en ordning som gör att tjänstepensionsbolagen kommer billigare undan bland annat genom lägre kapitalkrav.

Det har vi skrivit mycket om. Gårdagens möte med Per Bolund handlade om att man i försäkringsbranschen faktiskt enats om en, eller möjligen två saker, som man alla vill att lagstiftaren ska ta hänsyn till när man skriver lag om tjänstepensionsinstituten. Det handlar då om att man vill att optionen för ombildning till tjänstepensionsbolag ska vara evig. Det var skälet till att ett antal verkställande direktörer hade begärt ett möte med finansmarknadsministern igår.

Regeringen har i förarbetena skrivit att det ska finnas ett "fönster" som ska stå öppet för bolag som vill ombilda sig från Solvens 2-bolag till tjänstepensionsbolag. Efter en övergångsperiod har regeringen föreslagit att det ska stängas men här är branschen för en gångs skull enig och vill alltså att möjligheten att ombilda sig till tjänstepensionsbolag ska vara en möjlighet för alltid.

Man är även överens om att bolag som följer övergångsreglerna idag och alltså redovisar enligt Solvens 1 plus trafikljuset ska få fortsätta att göra det fram till dess att det finns ett färdigt regelverk för Solvens 2.

Annars skulle dessa bolag först tvingas anpassa sig till Solvens 2 senast den 1 januari 2019 och först därefter kunna ombilda sig till tjänstepensionsbolag, något som skulle bli minst sagt administrativt betungande. Man vill därför att senaste tidpunkten för ett införande av Solvens 2 ska sättas till den sista december 2022, för att ge bolag som vill gå direkt från Solvens 1 till tjänstepensionsregleringen tid för anpassning.

Enligt Folksams vd Jens Henriksson var mötet med Per Bolund ett "bra och kort möte" och enligt uppgifter till Pensionsnyheterna var det över efter 12 minuter. Efter det fick de verkställande direktörerna återvända hem.

I förra veckan hölls även ett möte i den referensgrupp av försäkringsbolagsrepresentanter som ska lämna synpunkter till finansdepartementet på den nya lagstiftningen.

Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna framkom inget nytt utan aktörerna motionerade sina gamla käpphästar om kapitalkrav från sina respektive stall.

En fråga som kom upp var om regeringen räknar med att hålla tidplanen, något som regeringen höll fast vid "om inget annat meddelas". Den 5 oktober skrev regeringen att "Målsättningen är att förslag på ny tjänstepensionsreglering ska remitteras under hösten 2017."

Idag var det tre minusgrader och ganska vinterlikt i Stockholm, noterade Pensionsnyheterna, som lutar åt att man med "hösten" menar "höstterminen" i regeringskansliet. Då har man tid en bit in i december med att lägga fram ett förslag om tjänstepensionsregleringen för remittering.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561