NYHETSARKIVET
14 nov 2017 12:23
FI lägger tillsynsresurser på PRI Pensionsgaranti
Pensionerade pensionsnestorn Anders Palm skickade den 19 oktober ett brev till Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen och Rådet för finansiell rapportering där han, som vanligt, ondgjorde sig över att PRI Pensionsgaranti använder en för hög räntefot vid beräkning av pensionsskulder i sin redovisning.

PRI ideell förening har sedan 1994 tillämpat räntan 4 procent, vilket är betydligt högre än den diskonteringsränta som används av företag som inte är kreditförsäkrade i PRI Pensionsgaranti. För dessa gäller för närvarande räntefoten 0,7 procent inklusive avkastningsskatt.

Palm påpekar att det med den modell som används inom PRI-systemet skapas en underreservering och att det uppstår ett stort underskott om ett bolag skulle behöva lösa in sitt pensionsåtagande i Alecta, om de kommer på obestånd.

Nu har Finansinspektionens aktuarie Göran Ronge svarat på brevet och påpekar att FI inte har någon tillsyn över vilka diskonteringsräntor PRI-företagen räknar efter och skriver:

"Berörda arbetsgivare ska ta ledning av föreskriften (från FI) vid beräkning av kapitalvärde. Att beräkna kapitalvärde är alltså något som åligger arbetsgivaren och om detta görs på ett korrekt sätt eller inte åligger inte Finansinspektionen att utöva tillsyn över."

Han säger dock, i sann tjänstemannaanda, att "vi kan ha synpunkter på lagens utformning gentemot lagstiftaren och har också det, se bland annat Fis remissvar på tjänstepensionsbeskattningsutredningen. Men förutom det, har vi alltså ingen tillsyn över arbetsgivarnas beräkning av pensionsskulden. Det vi kan göra är att i exempelvis remisser framföra FI:s syn på arbetsgivarnas beräkning av pensionsskulden."

Svaret antyder att man på FI inte är helt lycklig över den nuvarande regleringen och att man anser att man skickat signaler till lagstiftaren om sin syn på dagens reglering, men att man hittills ropat förgäves.

Göran Ronge skriver dock avslutningsvis att man följer PRI Pensionsgaranti, eftersom det är ett kreditförsäkringsbolag som FI har tillsyn över, och tillägger att man "för närvarande lägger en del tillsynsresurser på att följa verksamheten i detta företag".
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561