NYHETSARKIVET
14 nov 2017 12:25
Bolag med Allrakopplingar får straffavgift av Finansinspektionen
Finansinspektionen delar ut en straffavgift på 3,5 miljoner kronor till rådgivarfirman Exceed Capital, meddelades det på tisdag morgon.
Exceed beskriver sig som en oberoende aktör som levererar depåtjänster, kapitalförvaltning och strukturerade produkter. För fyra år köpte Svenska Garantiprodukter, SGP, inkråmet i Exceed och ur den affären där verksamheterna slogs ihop föddes Exceed Capital.

En intressant detalj i sammanhanget är att SGP samma år, bara några månader innan förvärvet av Exceed, även köpte Oak Capital. Detta ägde rum den 4 juli 2013.

Några snabba Google-sökningar på Exceed, SGP och Oak Capital leder till Allras nuvarande vd Christer Swaretz. Swaretz har, som vi tidigare berättat, tagit över vd-rollen i Allra efter att Alexander Ernstberger häktats och på grund av den pågående brottsutredningen tagit ett steg tillbaka i verksamheten.

Swaretz var vice vd i Oak Capital i ett och ett halvt år mellan 2013 och 2014. I sin Linkedin-profil skriver han att han under sin tid på SGP, som varade mellan juli och oktober 2014 "ansvarade för att integrera den verksamhet som SGP köpte av Oak Capital och överlämnade efter genomförd integration till utsedd efterträdare från Exceed".

Oak Capitals vd under tiden den norska filialen granskades av Finanstilsynet, var den numera häktade Allrachefen Olle Markusson. Ewran Mersin, häktad i sin frånvaro, var styrelsemedlem.

Vad gäller Exceed Capital så inledde FI en undersökning i januari 2017, bland annat om hur bolaget uppfyllde reglerna om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder.

"Av undersökningen framgår att Exceed inte har haft sådana rutiner som regelverket kräver för att skydda kundernas medel. De bristande rutinerna har bland annat lett till att det under vissa perioder har funnits ett mindre belopp på bolagets klientmedelskonto jämfört med bolagets noteringar om kundernas samlade fordringar. På grund av bolagets bristfälliga rutiner har det funnits en risk för bolagets kunder att drabbas av ekonomisk skada", skriver FI i beslutet om sanktionsavgift.

Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna fattades det 20 miljoner kr på klientmedelskontona men efter det att man gått igenom bokföringen mer noggrant konstaterades ett underskott på fyra miljoner kr.

Under vissa perioder har FI på grund av de bristande rutinerna funderat på att dra in bolagets tillstånd men mot bakgrund av de åtgärder Exceed vidtagit så räckte det enligt tillsynsmyndigheten med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

Under hösten har Exceed via platsannonser sökt efter personer som var sugna på att jobba med compliancefrågor och man sökte även en chefsjurist, något som kan ses som en signal till FI att man slagit in på en väg mot bot och bättring.

Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna var Exceed föremål för en razzia av Ekobrottsmyndigheten, på grund av kopplingarna till Oak Capital.

"Hela Allrahärvan är en cancersvulst som skapat metastaser i många finansiella bolag", säger en källa till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561