NYHETSARKIVET
6 dec 2017 12:49
Insuresec kartlägger förmedlarnas regelefterlevnad i stor undersökning
Insuresec har gått ut i en bred enkätundersökning till förmedlare som är anslutna till Insuresec. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur förmedlare anslutna till organisationen hanterar frågor kring regelefterlevnad och hur väl de följer den branschstandard som etablerats.

- Det här är första gången som någon tar ett så stort grepp om förmedlingsmarknaden och vår enkät har gått ut till drygt 400 förmedlare som är verksamma i landet. I en första rapport, som vi släpper i dag, är det främst kvantitativa data som vi redovisar men tanken är att den ska fungera som en "teaser" för den stora rapporten som kommer under första kvartalet 2018. Då kommer vi även att ta in kvalitativa aspekter av förmedlarnas arbete med regelefterlevnad, säger Lina Erenvidh på Insuresec till Pensionsnyheterna.

Nu nöjer sig Insuresec inte med att bolagen själva får säga hur de agerar utan deltagande företag, totalt blev det 357 kvar som svarade, har även lovat att ge Insuresec tillgång till den dokumentation som de skapat vid rådgivningen.

- Med hjälp av detta kan vi analysera processerna mer i detalj, något som är ett stort jobb eftersom det handlar om mycket stora mängder data, säger Lina Erenvidh.

I den första rapporten tycker man sig, åtminstone preliminärt, se en positiv korrelation mellan hur många år företagen varit medlemmar i Insuresec och hur bra de arbetar med regelefterlevnad.

- Det är naturligtvis glädjande och vi tolkar det som ett tecken på att medlemskap i Insuresec också leder till ett ökat fokus på regelefterlevnad. Sen kommer vi, med hjälp av kvalitativa data kunna kontrollera om det verkligen förhåller sig på det sättet, säger Lina Erenvidh.

Av enkätundersökningens 357 respondenter har 65 procent tillstånd från FI för livförmedling, 20 procent både sak och liv och 15 procent har bara tillstånd för skadeförsäkring.

En absolut majoritet av företagen är verksamma i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne där närmare 70 procent av de svarande återfinns. Tydligt är också att de flesta förmedlare som svarat på enkäten är små. Drygt 80 procent svarar att företagen består av 1–4 förmedlare. Det företag som har flest anställda och som svarat rapporterar att de har 382 anställda.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561