NYHETSARKIVET
12 jan 2018 12:08
13,2 miljarder till statliga tjänstepensioner i år
Som en del av regeringens budgetproposition för 2018 ska 16,3 miljarder kronor ur statens budget för året gå till utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning. Allra mest pengar går till statliga tjänstepensioner och där blir det 13,2 miljarder kronor.

Riksdagen har nu godkänt anslagen för dessa utgiftsområden, efter en debatt i kammaren den 15 december.

Anslaget för tjänstepensioner ökar med 613 miljoner kronor jämfört med 2017 på grund av att vissa förmåner som belastar anslaget årligen indexeras med prisbasbeloppets förändring och att såväl antalet förmåner som nybeviljats under budgetperioden som storleken på dessa förmåner har ökat.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561