NYHETSARKIVET
12 jan 2018 12:10
Alecta välkomnar förslag om statlig grön obligation
Utredningen av Mats Andersson om hur den gröna obligationsmarknaden i Sverige kan främjas lämnade som ett av de huvudsakliga förslagen att staten bör ge ut gröna obligationer öronmärkta för investeringar som förbättrar klimat och miljö.

Det är ett förslag som Alecta välkomnar. Pensionsnyheterna har tidigare skrivit om att vd Magnus Billing tydligt uttalat en vilja att Alecta ska investera mer i tillgångarna men att utbudet varit för litet.

- Utbudet är centralt för oss. Vi ser gärna en grön statsobligation snart och våra tio miljarder i gröna obligationer skulle lätt kunna bli 70 miljarder, sa Billing redan i april på PTK:s konferens om tjänstepensioner.

I en kommentar skriver Alecta att man länge efterlyst ett större utbud av hållbara investeringar som är förenliga med uppdraget att skapa bra pensioner genom att vara ett stabilt och kostnadseffektivt pensionsbolag.

"Investeringar som är tillräckligt stora, standardiserade med låga transaktionskostnader. Vi tror att det är nödvändigt att staten går före och visar vägen. Statliga gröna obligationer är i vårt tycke just ett sådant förslag som skulle möjliggöra att pensionskapitalet kan bidra än mer till omställningen mot ett hållbart samhälle utan att ge avkall på någon del av vårt ansvar för ett hållbart pensionssystem. Vår erfarenhet från att investera i den av Frankrike nyligen emitterade gröna statsobligationen bekräftar detta. Det är ett investeringsinstrument vi tror har goda förutsättningar att även vara framgångsrikt i Sverige. Ett tiotal länder, inom och utanför EU, överväger och planerar för att emittera gröna statsobligationer. Den svenska regeringen har uttalat prioriteringen att vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp genom bland annat investeringar. Sverige borde följa Frankrikes exempel och emittera gröna statsobligationer för de kommande investeringarna i minskade klimatutsläpp", framgår det av kommentaren.

Viktigt är också att genomförandet av förslaget påbörjas så snart som möjligt.

"Det är inte bara omställningen till ett hållbart samhälle som tar tid. Även processen för att allokera om kapital för en eventuell framtida investering tar tid för vilket pensionsbolag som helst."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561