NYHETSARKIVET
12 feb 2018 12:06
Ny förhandling om Falconhäktades utlämning i mars
Den 21 mars blir det nya förhandlingar i London om huruvida de två häktade männen i Falcon Funds-processen ska utlämnas till Sverige. Det uppger EBM:s kammaråklagare Arne Fors.

En av männen är svensken Emil Amir Ingmanson. Förhandlingar hölls redan i juni i överlämnandefrågan och redan då sa Fors att det skulle bli en ny förhandling "senare i vår". Försvaret ville ha mer tid på sig att förbereda sig.

- Då ska en domstol titta på frågan igen. Det är tre dagar avsatta för förhandlingarna och vi har begärt en överlämning till Sverige, vilket de bestrider, säger Fors.

Det har dock hållits en förhandling i borgensfrågan den 16 januari.

- Domstolen tog beslutet att de får släppas mot borgen. Däremot vet jag inte om de sedan uppfyllde borgenskraven och är på fri fot nu, säger Fors.

Åklagaren har återigen begärt en förlängning på den kvarstad som tingsrätten beslutade om förra året. Tre beslut om kvarstad fattades. Totalt 84 miljoner euro avsåg Ingmanson och engelsmannen Mark Bishop. Den senaste åtalsfristen löper ut idag den 12 februari.

- Vi ska begära förlängt igen. Just nu tar vi en månad i taget, säger Fors.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561