NYHETSARKIVET
13 feb 2018 12:56
Aktier och fastigheter levererar för AMF
AMFs totalavkastning blev 7,9 procent förra året och solvensgraden steg med sex procentenheter till 196 procent, enligt bolagets preliminära årssiffror.

Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste fem åren varit 8,5 procent och 6,7 för de senaste tio åren.

”Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året”, säger kapitalförvaltningschefen Javiera Ragnartz i en kommentar.

Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring sänktes från 0,12 till 0,11 procent under året och premieinkomsten uppgick till 16,2 miljarder kronor. Premierna för fondförsäkring uppgick till 3,3 miljarder kronor medan de för motsvarande period året innan uppgick till 3,1 miljarder kronor.

Bolaget sänkte under året sina genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor, enligt vd Johan Sidenmark.

”Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst”, säger Johan Sidenmark.

Det förvaltade kapitalet för AMF Fonder uppgick till 126 miljarder kronor vid årsskiftet. För hela koncernen summerades det till 596 miljarder kronor.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561