NYHETSARKIVET
13 feb 2018 12:59
Pensionsgruppen överens om förstärkt grundskydd
Enligt uppgifter i Dagens Nyheter idag är pensionsgruppen nu överens om förändringar för pensionärer med de lägsta pensionerna, något som utretts i socialdepartementet.

I korthet innebär förändringarna att garantipensionärerna, som i dag som ogifta får 8 076 kr i månaden, ska kunna få ett tillskott på som mest 1 000 kr i månaden. Detta tillägg ska betalas ut utan ansökan och bygger på det föregående årets inkomstdeklaration.

En annan nyhet är att garantipensionärerna ska kunna tjäna in högre pension genom att arbeta och inkomsten kommer då inte att minska garantipensionen, något som varit fallet hittills då tillkommande inkomster räknas av från garantipensionen.

Pensionsgruppen är också överens om att höja taket för bostadstillägget från 5 560 kr i månaden till 6 200 kr i månaden. Taken för maxhyran som tillägget grundas på höjs och ska omfatta hyresnivåer på som mest 7 000 kr i månaden.

Den som har upp till 3 000 kr i månaden kan få hela hyran betald via bostadstillägget. I intervallet 3 000 till 5 000 kr kan tillägget uppgå till 90 procent och därefter 70 procent upp till taket som alltså landar på 7 000 kr.

Enligt Pensionsgruppens sekreterare Stefan Oscarson kommer hela överenskommelsen sannolikt att kunna offentliggöras i slutet på den här veckan.

Nu när arbetsgivarna i SKL bestämt sig för att inte genomföra de ”automatiska” sänkningarna at de kommunala pensionerna ser det ut som att manegen är krattad inför valrörelsen där den växande gruppen pensionärer blir en viktig grupp att hålla sig väl med, från politikernas håll.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561