NYHETSARKIVET
12 mar 2018 12:34
Allra: Blanda inte ihop oss med GFG - våra sparare har fått tillbaka allt med råge
Pensionsmyndigheten har i dag kunnat berätta att man efter en förlikning nått en uppgörelse med fonden GFG som innebär att spararna får tillbaka en del av de pengar som varit utestående efter det att fonden likviderats.

Spararna har fått tillbaka i storleksordningen 90 procent av de pengar som fanns i fonden när Pensionsmyndigheten krävde inlösen.

Alexander Ernstberger, vd för Allra, som överlåtit bolagets fonder till Ålandsbanken, tycker dock att rapporteringen inte varit seriös i och med att man i inslaget i Dagens Eko idag klumpat ihop GFG med Allra och påskiner att det försvunnit pengar ur Allras fonder.

- De sparare som haft pengar i våra fonder har inte förlorat några pengar alls utan tvärtemot fått en avkastning på 11 procent om året i genomsnitt. Så jag förstår inte varför man i Eko-rapporteringen blandar ihop GFG med Allra och påskiner att det ska ha försvunnit pengar ur Allras fonder, säger han.

Han tillägger att han inte heller förstår varför Pensionsmyndigheten slår sig för bröstet för den förlikning man nått med GFG och förvaringsinstitutet när spararna inte får tillbaka allt och att de heller inte fått någon avkastning på pengarna under den tid som de förvaltats av GFG.

När det gäller den pågående processen mot honom för brottet "grov trolöshet mot huvudman" så säger han att han, efter det att han suttit häktad i två månader, inte har hört av åklagaren ytterligare.

- Det känns lite underligt att jag först frihetsberövas under två månader men efter det att jag släppts så har åklagaren inte haft någon ytterligare kontakt med mig under fyra månader. Detta trots att jag misstänks för brott som de ansett det nödvändigt att hålla mig frihetsberövad för, säger han till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561