NYHETSARKIVET
13 mar 2018 12:22
Så mycket kostar Pensionsmyndighetens nya fondkonsulter
Pensionsmyndigheten har nu publicerat beslutsunderlaget till upphandlingen av fondutredningstjänster.

I februari slutfördes upphandlingen där konsulterna Arkwright, Omeo Financial Consulting och Transcendent Group Sverige valdes ut. Nyligen blev även Mats Langensjö seniorkonsult och rådgivare på Arkwright där han ska fokusera på kapitalförvaltning samt pensioner.

För rådgivningen ska Transcendent, Omeo och Arkwright ta ut timarvoden på 1 450 kronor, 1 650 kronor respektive 1 800 kronor.

De övriga tre anbudsgivarna i upphandlingen var Ernst & Young, KPMG och Wassum. Skillnaden mellan den dyraste vinnaren Arkwright och Ernst & Young samt Wassum var drygt 100 kronor i timmen, enligt tilldelningsdokumentet.

Utvärderingsgrunden som Pensionsmyndigheten använde sig av var bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561