NYHETSARKIVET
13 apr 2018 12:17
Egenföretagare oroliga för pensionen, enligt Pensionsmyndigheten
En fjärdedel av egenföretagarna i Sverige känner oro inför hur stor deras framtida pension blir. Nästan en tredjedel av kvinnorna uppger att de är oroliga och nästan en fjärdedel av männen uppger detsamma, enligt en ny undersökning som Pensionsmyndigheten gjort.

Dessutom fortsätter kunskapsnivån att vara låg. En femtedel av egenföretagarna uppger att de har låg eller ingen kunskap om hur de tjänar in pengar till pensionen. Samtidigt uppger färre än hälften att de tar ut en marknadsmässig lön, enligt undersökningen.

Nyligen lanserade Pensionsmyndigheten en vägledning för sparande till pensionen för egenföretagare.

"Det viktigaste en egenföretagare kan göra för pensionen är att ta ut en marknadsmässig lön när det är möjligt, betala skatt och kompensera för tjänstepension genom ett eget sparande", säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

För det egna sparandet rekommenderas att man lägger undan 4,5 procent av årslönen, vilket motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen.

Bland egenföretagare med aktiebolag är det 78 procent som uppger att de har ett privat pensionssparande medan motsvarande siffra för de med enskild näringsverksamhet är 59 procent.

"Det många kanske inte vet är att för den som är egenföretagare utan tjänstepension så finns fortfarande möjlighet att göra avdrag för pensionssparande i deklarationen. Bra att veta för den med enskild näringsverksamhet är också att du då endast bör utnyttja avdraget vid ett överskott över 468 000 kronor per år eftersom avdraget annars minskar den allmänna pensionen utan någon skattefördel", säger Erik Ferm.

Undersökningen visar också att 40 procent uppger att de tänker fortsätta jobba efter 65 år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561