NYHETSARKIVET
16 apr 2018 12:27
Allt fler äldre arbetar - men 65 års pensionsålder är fortfarande norm
Sverige har en god arbetsmarknad för äldre, 55–74 år, med en internationellt sett hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Sysselsättningsgraden bland äldre kvinnor och män har ökat under det senaste decenniet, men den minskar dock snabbt med stigande ålder och skillnaderna mellan de yngre, 55–64 år och de något äldre, 65–74 år, är stora, skriver regeringen.

I den förstnämnda åldersgruppen var 77 procent sysselsatta 2017, medan omkring 17 procent var sysselsatta i den senare gruppen.

Här finns ett tydligt mönster som innebär att män fortsätter att arbeta efter 65 års ålder, medan kvinnor gör det i mindre utsträckning. Bland män är det 21 procent som jobbar efter 65 års ålder medan det bara är 13 procent av kvinnorna som gör det. En förklaring är antagligen att kvinnor i allmänhet gift sig med något äldre män och att de väljer att pensionera sig samtidigt som sina män.

Cementen kring 65 års pensionsålder håller emot bra, trots talet om behovet av längre arbetsliv. Nära två av tre tar ut pension vid 65 års ålder, trots att rätten att fortsätta arbeta har höjts från 65 till 67 år och att den formella pensionsåldern tagits bort.

Frågan är vad som skulle hända om man lyckas höja rätten att stanna på arbetsmarknaden till 69 år och därefter indexera den, vilket Pensionsgruppen vill.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561