NYHETSARKIVET
16 apr 2018 12:27
Garantipensionärerna blir färre
Regeringens prognoser för garantipensionerna visar att antalet pensionärer som har rätt till garantipension kommer att minska. 2016 var det nästan 700 000 pensionärer som hade rätt till garantipension. Majoriteten av dessa, 80 procent, var kvinnor.

I prognosen räknar regeringen med att antalet garantipensionärer kommer att minska med omkring 50 000 till 650 000 år 2019 och den nivån ser ut att ligga kvar i det närmaste oförändrad fram till 2021.

Anledningen till att garantipensionärerna blir färre beror på att de blivande ålderspensionärerna i allt högre utsträckning har haft en pensionsgrundande inkomst och väntas därför få en i genomsnitt högre inkomstgrundad pension än dagens ålderspensionärer.

Det innebär att de inte väntas få garantipension i samma utsträckning, skriver regeringen.

Och snart har den stora gruppen pensionärer födda på 40-talet ha gått i pension vilket gör att utgiftsökningen som vi sett under senare år inte kommer att vara riktigt lika snabb som hittills även om det fortfarande handlar om att utgifterna ökar.

Tillsammans med det minskade antalet garantipensionärer kommer det att betyda att det kommer att bli fler som får sin försörjning från pensionssystemet snarare än via de skattefinansierade statliga ersättningssystemet vilket sparar pengar.

Utgifterna under utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom, beräknas minska till följd av volymförändringar med 2,5 miljarder kronor 2018–2021, varav 0,5 miljard kronor 2018 jämfört med 2017, skriver regeringen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561