NYHETSARKIVET
16 apr 2018 12:27
Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska avskaffas
I regeringens vårproposition upprepar regeringen budskapet att skatteklyftan mellan pension och löneinkomst ska slutas. Som läget är nu gör ju jobbskatteavdragen att skatten är lägre för aktiva än pensionärer, något som regeringen inte vill se.

I våpen skriver regeringen att man minskat klyftan och att det senaste steget togs den 1 januari 2018 genom en skattesänkning. Ytterligare två steg utlovas för att få bort skillnaden och regeringen skriver att hälften av den återstående klyftan ska bort och att man kommer att lägga förslag som ska remitteras med syfte att sänka skatten under 2019. Den sista skillnaden ska slutas 2020, enligt vårpropositionen.

Och pensionärsorganisationen PRO har varit snabba att göra tummen upp för förslaget och skriver i dag i ett pressmeddelande att ”PRO har arbetat för lika skatt på lön och pension under många år”.

Om förslaget går igenom riksdagen kommer ordet ”pensionärsskatt” säkerligen att försvinna, vilket är välkommet. Det var ju aldrig var en fråga om en särskild skatt på pensioner utan ett avdrag för dem som jobbade.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561