NYHETSARKIVET
16 maj 2018 12:34
Skatterättsnämnden - det ska vara avkastningsskatt på återförsäkringspremier
Ett ömsesidigt livbolag har frågat skatterättsnämnden om hur bolaget vid beskattningen ska behandla premier som man fått in för att man återförsäkrar andra bolags risker i bland annat liv- och olycksfallsförsäkringar.

Här anser det sökande bolaget att det inte är klart i lagstiftningen huruvida dessa premier ska beskattas med inkomstskatt eller avkastningsskatt. Gränsdragningen är i praxis sådan att sjuk- och olycksfall- och grupplivförsäkringar sedan 1994 beskattas med inkomstskatt medan allt övrigt, alltså kapital som förvaltas för kunders räkning, ska beskattas med avkastningsskatt. Frågan blir då hur premier för mottagen återförsäkring från andra bolags riskförsäkringsbestånd ska beskattas?

Skatterättsnämnden håller med om att det inte är tydligt i lagstiftningen hur just mottagen premie för avgiven återförsäkring ska beskattas, men tolkar reglerna så att det undantag som finns för sjuk-, olycksfall och gruppliv är tänkt att användas när det gäller direkt bedriven försäkringsrörelse. Nämnden anser därför att detta undantag av "neutralitetsskäl" ska tolkas restriktivt.

Skatterättsnämnden anser därför att den (lilla) del av bolagets verksamhet som avser mottagen återförsäkring ska beskattas med avkastningsskatt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561