NYHETSARKIVET
16 maj 2018 12:34
PTK och KFO överens om pensioner
Under hösten 2017 sa KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK och parterna inledde förhandlingar för att hitta en ny lösning. Under tiden förlängdes det gamla avtalet. Idag meddelar parterna att man äntligen kommit överens om förändringar i pensionsavtalet.

Det pensionsavtal parterna har innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1. För de som är födda 1980 eller tidigare gäller pensionsplanen KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. De förändringar som PTK och KFO nu har kommit överens om berör KTP 2 och den kompletterande avgiftsbestämda delen av pensionen. Det benämns som ITPK i ITP 2 och som KTPK i KTP 2.

Avsättningen till den kompletterande ålderspensionen höjs till 2,1 procent från tidigare två procent. Till det kommer att familjeskyddet ska finansieras av arbetsgivaren. Avtalet blir samtidigt enklare att administrera för KFO:s medlemsföretag. Försäkringsgivare för den nya formen av KTPK-egenpension blir Folksam.

"Förhandlingarna med KFO har förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda med utfallet som gagnar både PTK-förbundens medlemmar och KFO:s medlemsföretag", säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk.

Avtalsperioden är fem år och gäller från den 1 januari 2019.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561