NYHETSARKIVET
12 jun 2018 12:40
Allras advokat: Det kan vara sekretessbelagda uppgifter i bilagorna
Allras advokat Marcus Johansson på Gernandt & Danielsson hörde av sig till Stockholms Tingsrätt i samband med att han läst om stämningen i Realtid och även fick en kopia av stämningen.

Han påpekade då att han ville gå igenom samtliga bilagor, alltså i praktiken de avtal och e-mejl som Pensionsmyndigheten använder för sin bevisning, för att se om de bör sekretessbeläggas.

"Av stämningsansökan framgår att Pensionsmyndigheten till ansökan bifogat ett stort antal - åtskilliga hundra - bilagor som getts in till tingsrätten. En stor andel av dessa bilagor förefaller utgöra mejl mellan olika av Allra-bolagens företrädare. Vi har inte fått möjlighet att ta del av bilagornas innehåll men det framstår som sannolikt att en stor mängd uppgifter i dessa bilagor kan omfattas av sekretess, såväl till förmån för företag inom Allrakoncernen som till förmån för enskilda individer. Tingsrätten bör därför göra en noggrann sekretessprövning innan någon bilaga lämnas ut till någon utomstående. Jag erinrar också om att min klient torde beredas möjlighet att yttra sig över eventuella önskemål om att handlingar i målet ska utlämnas."

Men nu lär det inte vara så mycket bevänt med den åtgärden. Detta eftersom Pensionsmyndighetens stämningsansökan redan hänvisar till och citerar rakt ur de mejl som man anser utgöra bevis. Och att då blir det svårt att hänvisa till sekretess, storyn är ju redan ute.

Sekretess kan gälla om det till exempel handlar om skydd av företagshemligheter men om innehållet redan är röjt kan det ju inte bli fråga om att sekretessbelägga. Det är därför som alla som tagit del av den omfattande stämningen kan hitta intressanta citat att offentliggöra.

I dag väljer Pensionsnyheterna det här citatet ur ett mejl från Allras vd Alexander Ernstberger till minoritetsägaren och vd:n för Dubaibolaget Ewran Mersin, i internkommunikationen kallad turken. Den senare hade just nått en uppgörelse om att köpa teckningsoptioner i Allra till ett bra pris, något han önskat sig och också fick.

Han hade tidigare klagat över att några "clowner i Luxemburg" (anställda i Allras bolag där) fick för mycket pengar och han för lite.

I svaret från Ernstberger står det så här efter att Mersin accepterat affären: "Kul att vi ser ut att komma i mål! Nu har vi banat vägen för sedelpressen".
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561