NYHETSARKIVET
6 jul 2018 12:25
Regeringen utser ny generaldirektör för SPV
Maria Humle utses av regeringen till ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk. Hon har vikarierat som generaldirektör och har sedan 2009 haft olika chefsroller på myndigheten.

Tillträdet som officiell GD sker idag den 6 juli.

Hennes tidigare yrkes- och chefserfarenheter gör henne till en mycket lämplig generaldirektör för myndigheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi i en kommentar.

Maria Humla säger själv så här om uppdraget:

"SPV är en myndighet som står väl rustad för att ta sig an framtida utmaningar i allmänhet och på pensionsområdet i synnerhet. Det senaste året har SPV tagit steg för att utveckla och förnya verksamheten med fokus på kundnytta och kostnadseffektivitet. Jag ser mycket fram mot att få fortsätta leda vår verksamhet i den riktningen."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561