NYHETSARKIVET
6 jul 2018 12:27
Skvaller på marknaden: budgivning pågår om Danica Pension
Pensionsnyheterna har under flitigt minglande i Almedalen hört rykten om att Danske Bank nu gått ut i anbudsrunda för att fråga om det finns spekulanter som vill överta det svenska dotterbolaget Danica Pension.

Det här är ingen jätteöverraskning, om spekulationerna skulle visa sig sanna.

Så sent som i december 2017 gjorde SEB upp med Danske Bank om att sälja sin danska pensionsrörelse SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danske Banks dotter Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.

Det totala värdet av den affären uppgick till 6,5 miljarder danska kronor och bestod av en köpeskilling om 5 miljarder danska kronor och en extrautdelning innan stängning av affären på 1,5 miljarder danska kronor.

Frågan är om man redan då den här affären gjordes upp i december 2017 hade tankar om att låta SEB köpa Danicas fondförsäkringsrörelse i Sverige.

Att man nu begär in anbud på rörelsen (om man gör det) från andra aktörer kan endera betyda att SEB inte längre är intresserade. Det kan också betyda att ägaren Danske Bank vill ha flera budgivare för att få reda på vad ett fondförsäkringsbolag som Danica Pension i Sverige faktiskt är värt och i så fall kunna hoppas på ett bättre bud från SEB.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561