NYHETSARKIVET
6 jul 2018 12:27
Det här innehåller promemorian om tjänstepensionsföretagen
Under onsdagen, efter lång väntan, kunde regeringen äntligen presentera sin promemoria om tjänstepensionsföretagsreglering enligt tjänstepensionsdirektivet IORP 2, vilket vi berättade i vår lunchutgåva i går.

Vid en snabb och ytlig betraktelse av monumentalverket på 647 sidor noterar Pensionsnyheterna att det nu blir klarhet kring en del frågor som diskuterats flitigt. Men risk för att ha läst oförsiktigt noterar vi följande:

Lite extra tid: Datumet för införandet har flyttats fram med fem månader från det ursprungliga som gällde i januari 2019. Bolag som vill ombilda sig till tjänstepensionsföretag får alltså några extra månader på sig.

IDD ska även gälla tjänstepensionsföretag: Tjänstepensionsföretagen kommer att träffas av kundskyddsreglerna för försäkringsdistribution enligt den kommande IDD. Här hade man från de blivande tjänstepensionsföretagen velat slippa den emellanåt omfattande regleringen, men så blir det inte.

Det här betyder att kunskap- och erfarenhetskraven ska gälla och man måste även se till att identifiera och hantera intressekonflikter, precis som vid försäljning av försäkringsprodukter.

Som vi skrev tidigare har dock Finansinspektionen konstaterat att traditionell försäkring inte ska kräva någon "varningstriangel" som för farliga läkemedel utan kunna betraktas som en icke komplex produkt. Det gör att bolag som erbjuder tradförsäkring åtminstone slipper att varna kunder som väljer tradförsäkring.

Kapitalkraven tuffare än FI:s trafikljus: Regeringen har i promemorian inte valt att gå på de blivande tjänstepensionsföretagens linje och ha kapitalkrav i linje med trafikljussystemet. De kommer att bli tuffare än så. Var gränsen landar är dock något som bestäms enligt en modell som behöver appliceras på de portföljer det är fråga om. I tjänstepensionsdirektivet finns inget skrivet om att man ska ha ett riskkänsligt kapitalkrav. Det är en egen goldplating som Sverige valt att införa.

"Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas genom en sammanläggning av kapitalkraven för marknadsrisk, försäkringsrisk och operativ risk samt ett justeringsbelopp för förlusttäckningskapaciteten hos de försäkringstekniska avsättningarna och uppskjutna skatter", står det i promemorian.

Till det kommer ett antal andra risker där man även ska få beakta diversifieringsrisker och alltså kunna dra av från krav om det uppstår "riskvinster" när man beräknar riskerna.

Att säga exakt var man landar är det dock för tidigt att säga något om. Förslaget i promemorian lämnar den frågan vidare till föreskrifter från FI (eller någon annan myndighet) genom att skriva:

"Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i och beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet."

Fönster vidöppet för ombildning - fram och tillbaka: Regeringen hade tidigare en frist för när det var möjligt att ombilda ett försäkringsföretag till tjänstepensionsbolag. Det fönstret ställs nu upp på vid gavel - för evigt.

"Promemorians förslag: Tjänstepensionskassor och försäkringsföretag som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag under en obegränsad tid. Tjänstepensionsföretag ska kunna omvandlas till försäkringsföretag under en obegränsad tid."

Nu är det en otroligt komplicerad process att byta reglering och det är säkert få, om några, bolag som skulle vilja hoppa mellan att vara Solvens 2 bolag och tjänstepensionsföretag. Men möjligheten finns i framtiden. Det ger också bolag som funderar över att ombilda sig ett "evigt" rådrum, om andan skulle falla på att välja ny bolagsform.

Alla som berörs av promemorians förslag får nu ägna sommaren åt att läsa och begrunda förslagen och lämna remissvar i oktober.

Den långa väntan som marknaden haft på att den svenska regeringen ska få tummen ur och leverera har lett fram till att de flesta EU-länderna redan är klara. Enligt EU-kommissionen är det bara 2-3 medlemsländer som slirar. Ett av dessa länder är, just det, Sverige.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561