NYHETSARKIVET
6 jul 2018 12:29
Knowit går tillbaka till Söderberg & Partners
Under 2016 fattade teknikkonsultföretaget Knowit beslutet att lämna den mäklade pensions- och försäkringsmodellen genom att säga upp sitt avtal med Söderberg & Partners.

I stället skapade bolaget en helt ny pensionsplan som byggde på att man handlade upp två bolag som skulle hantera de anställdas tjänstepensionsförsäkringar - Nordnet för fondförsäkring och Skandia Liv för traditionell försäkring.

När det gällde administrationen avtalade man med Försäkringsgirot som fick uppdraget att se till att rätt premier gick till rätt försäkringsgivare i enlighet med de val som de anställda gjort. Men det visade sig inte riktigt fungera som tänkt.

- Vår organisation med slimmade och distribuerade ekonomienheter fungerade inte med Försäkringsgirots modell, säger Joakim Pilborg.

Det här ledde till att det fanns vissa uppgifter som föll mellan stolarna och Joakim Pilborg nämner till exempel att man missade att säkerställa att anställda lämnat in intyg på hälsoprövning, något som ledde till att anställda inte fick rätt premier inbetalda.

Försäkringsgirots modell bygger på att de företag man samarbetar med kan hantera fler uppgifter ute på företagen.

För att göra något åt detta försökte Joakim Pilborg därför att hitta en annan administratör och det sökandet ledde till slut fram att man - återigen - hamnade hos Söderberg & Partners.

Men då inte med någon total återgång till den gamla världen med mäklad affär och höga provisioner. Istället landade man i Söderbergs "Plusplan Modern" och där administrationen nu hanteras av Söderberg & Partners och Insclear.

Man har dock kvar sina sparleverantörer, Nordnet för fondförsäkring och Skandia Liv för Trad.

Knowits anställda kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet till personlig rådgivning - men bara om de själva begär det.

- Det finns möjlighet till personlig rådgivning men den möjligheten är avstängd från början. Det krävs alltså att de anställda själva begär att få möjligheten att få råd, säger Joakim Pilborg.

Anställda som vill ha rådgivning får betala själva i form av en avgift, lite som en prenumeration. Enligt Joakim Pilborg har omgörningen av planen resulterat i att man nu har en administration som, när alla anställda migrerats, ska fungera bättre. Men, kostnadsmässigt ser han att det kommer att vara närmast neutralt för Knowit med makeovern.

- Det är vissa delar som kan kosta något mer medan andra som blir billigare och enklare, säger Joakim Pilborg.

De första Knowitbolagen flyttades i april 2018 och en nytt gäng kom över i maj och juni. Sista flyttlasset ska gå i oktober.

Joakim Pilborg har under resan då han utmanat förmedlarbranschen fått kontakt med många företag som velat ta rygg på Knowits upphandling och som inspirerats till att ta tag i frågan.

- Jag har haft kontakter med 10-20 företag som sett problem med de gamla mäklade lösningarna och som tagit kontakt med mig, säger han.

På så sätt har Knowit agerat som en early adaptor och företag som vill följa dem i spåren slipper göra de misstag som Knowit gjort. Och det visar också att förmedlarna lärt sig att sitta vackert. Borta är ju de sexprocentiga avgifterna på premierna. De är i Knowits fall ersatta med avgift för administration, en kostnad som Knowit tar han om. Det är alltså fortfarande en nettoaffär.

Söderberg & Partners får inte heller ge råd om egna produkter, även om anställda som redan har dem får ha dem kvar, om de vill. Det här är villkor som man fått igenom och som innebär att man ändrat lite i Söderbergs plan.

- Det har blivit Plusplan Modern, fast med en twist, säger Joakim Pilborg.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561