NYHETSARKIVET
13 sep 2018 12:41
Ändringarna i tryggandelagen skjuts upp till maj
De nya och ändrade reglerna om pensionsstiftelser i lagen om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen) som skulle träda i kraft den 13 januari 2019 skjuts nu upp till maj istället.

Det meddelade departementsrådet Tord Gransbo på Finansdepartementet igår under en diskussion om de nya IORP 2-reglerna på seminariet Terminsstart Pension.

Regeringen presenterade en ny promemoria om förändrad lagstiftning för pensionsstiftelser i mars. Promemorian tillkom främst för att anpassa svensk lagstiftning till EU-rätten specifikt för IORP-direktivet för tjänstepensioner.

Ordföranden för Svenska pensionsstiftelsers förening Annette Tiljander fick på Terminsstart Pension kommentera IORP 2 och var kritisk till att pensionsstiftelser ska regleras på ett likartat sätt som försäkringsföretag.

Föreningen har redan i sitt remissvar avvisat att tjänstepensionsdirektivets regler ska göras tillämpliga på pensionsstiftelser. Bland annat nämnde Tiljander under sin presentation igår att solvensregler och kapitalkrav inte ska gälla för pensionsstiftelser. Detta eftersom pensionsstiftelser endast utgör en pant för en pensionsutfästelse. Det är arbetsgivaren som svarar för att den fullföljs och som kan hämta gottgörelse ur stiftelsen. Några av konsekvenserna blir ökad administration och större kostnader samt sämre möjligheter att investera i sånt som alternativa investeringar, vilket kan leda till en sämre avkastning, påpekade hon i går.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561