NYHETSARKIVET
14 sep 2018 12:33
PP: Vi har inga planer att göra som AI Pension
För ungefär tre år sedan var PP Pension och AI Pension väldigt nära att fusionera verksamheterna, men affären gick i stöpet av olika skäl. Igår stod det sedermera klart att AI Pension överlåter sin verksamhet och sitt försäkringsbestånd till Skandia.

Detta är dock ingenting som PP Pension har planerat att göra överhuvudtaget.

- Det är en icke-fråga för oss. Vi sa redan när det planerade sammangåendet med AI avbröts att vi skulle fortsätta på egen hand och det finns inga planer att göra på ett annat sätt, säger PP Pensions vd Kjell Norling till Pensionsnyheterna idag.

En av anledningarna till samgåendet som avbröts var att minska kostnaderna som kommer av alla nya regelverk, som de nya tjänstepensionsreglerna.

- Vi har sedan dess investerat mycket i vår verksamhet och utökat personalstyrkan och investerat för att kunna anpassa oss till regelverken framöver. Men det är inte bara tjänstepensionsreglerna utan även andra regelverk som till exempel AML, IDD och GDPR . Vi träffas av flera regelverk, säger Norling.

Han tillägger också att PP har mer kapital än AI samt att fondförsäkringsverksamheten har vuxit de senaste åren. Samtidigt anser han att det är synd att AI "försvinner".

- Jag tycker den typen av verksamhet behövs och jag är för konkurrens. Det behövs olika typer av aktörer.

Att ha en begränsad kundstyrka är en utmaning på en så pass konkurrensutsatt marknad men kan samtidigt ses som en styrka, säger Norling avslutningsvis.

- Vi kan vara mer tydliga och mer fokuserade i det vi gör. Dessutom vet jag att våra kunder gillar oss.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561