NYHETSARKIVET
14 sep 2018 12:34
Skandia: AI Pension är ett Skandia i miniatyr
Skandia, som nu kommer att ta över AI Pensions bestånd av försäkringar, ser affären som en perfect match. AI Pension har verksamheter som liknar Skandias vilket gör att det blir lätt att inrangera de olika verksamheterna i Skandias motsvarigheter.

- De är i praktiken ett Skandia i miniatyr. De har ju premiebestämda försäkringar, förmånsbestämda ITP 2 och kollektivavtalade traditionella försäkringar och en riskförsäkringsrörelse. Vi har ju alla motsvarigheter vilket gör att de passar väldigt bra ihop med oss, säger Jan Karlsson, chef för kollektivavtalad affär på Skandia till Pensionsnyheterna.

Till det kommer möjligheten att flytta över administrationen av försäkringarna på Skandiadottern, Skandikon, som redan hanterar försäkringsbranschens anställda som finns i FPK.

Skandia övertar AI Pension utan vederlag, det finns ju inga pengar eller ägare som kan få betalt eller skicka med några pengar utöver dem som redan finns i AI Pension. Det är ju, precis som Skandia, en ömsesidig verksamhet. Möjligen kan Skandia i en framtid utnyttja den uttaxeringsrätt som finns i AI Pension och där arbetsgivare får skjuta till pengar om det skulle fattas för att fullgöra åtaganden i ITP 2.

Den rörelsen är i run off, eftersom det inte tecknas några nya försäkringar, något som gäller generellt för ITP 2.

Men Skandia tar nu inte över AI Pension för att man vill vara snäll och agera hjälpgumma. Enligt Jan Karlsson är det även en mycket intressant kundbas i AI Pension.

- De har ju arkitekter och ingenjörer och det är grupper som passar bra ihop med våra befintliga kunder, som ofta består av mindre företag. Så det är ytterligare ett skäl till varför det här är en intressant affär för oss, avslutar Jan Karlsson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561