NYHETSARKIVET
4 okt 2018 12:09
Folksamgruppen köper Stockholmsobligation för två miljarder
KPA Pension och Folksam investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Folksam skriver så här i ett pressmeddelande:

"Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning."

För Folksamgruppen är köpet av obligationen ett led i strategin att investera för en hållbar utveckling.

"Jag är mycket glad över att vi på det här sättet kan bidra till Stockholms stads mål att bygga en hållbar stad inför framtiden. Det ligger väl i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, samtidigt som det bidrar till målet att skapa en konkurrenskraftig avkastning för dem."

"Vi vill uppmärksamma FN:s utvecklingsmål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Affären är samtidigt ett exempel på hur vi som pensions- och försäkringsaktör kan bidra i kommunernas omställning till hållbara städer", säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen, i pressmeddelandet.

Investeringen fördelar sig enligt följande: KPA Pension 1000 miljoner kronor, Folksam Liv 900 miljoner kronor, Folksam Sak 100 miljoner kronor. Detta är mycket pengar, men sett till att Folksamgruppen förvaltar 416 miljarder kronor kommer investeringen att vara en liten del av förvaltningsportföljen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561