NYHETSARKIVET
4 okt 2018 12:15
Pensionsnyheterna: Självregleringen av branschen en fars
Historien kring licensieringen av försäkringsdistributörer och investeringsrådgivare är en fars.

Branschen lyckades övertyga regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund att man med hjälp av självreglering skulle kunna undvika fulsälj och lurade kunder. Detta med baktanken att man då skulle slippa mer ingripande åtgärder från lagstiftaren som till exempel ett totalt provisionsförbud.

Genom att skapa Insuresec fick man ett organ som kunde straffa medlemmar i försäkringsmäklarkåren som inte höll sig i skinnet. Insuresec har då utrett fall i sin roll som "åklagare" och deras disciplinnämnd har fungerat som domstol.

Swedsec, som mest arbetar med bankanställda, gör i mindre utsträckning egna utredningar. De behandlar oftast anmälningar från banker som upptäckt att de haft anställda som inte skött sig och som man därför velat ha bort. Indragen licens eller varningar har då varit ett effektivt och enkelt sätt.

Men någon oberoende granskning på egna initiativ från Swedsec, har det sällan varit fråga om.

Det här gör att de två licensieringsorganen har helt olika funktion och lite hårdraget kan man säga att Swedsec hjälper bankerna att hantera personalproblem men inte har tagit på sig någon roll att föra talan för de konsumenter som kan drabbas.

Den bästa lösningen vore att branschen hade ett tillsyns- och licensieringsorgan. De olika regleringarna, MiFID och IDD är inte alltid likadana, men i botten på båda ligger en omsorg om konsumenterna.

De som blev blåsta av Cerberus / iZave skulle nog vara glada om de visste att de som var med om fulsäljet inte längre jobbar som rådgivare, oavsett om det står försäkringsrådgivare eller investeringsrådgivare på hatten när de träffas.

Finansbranschen är en förtroendebransch och förtroendet blir knappast bättre av att man har kryphål som gör att straffade rådgivare kan fortsätta verka, trots att de drabbats av det strängaste straff som (en av) disciplinnämnderna utdelat.

Det är en fars och inte ens i närheten av ett bra konsumentskydd. Om man är livrädd för lagstiftning så är en liten början att fusionera Swedsec och Insuresec.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561