NYHETSARKIVET
5 okt 2018 12:20
Fyra av tio vill avstå delar av löneökning för högre pension
Många kan tänka sig att spara privat eller avstå delar av sin framtida löneökning för att förstärka sin pension. Det visar en ny undersökning som AMF har låtit göra tillsammans med Demoskop.

När de tillfrågade fick rangordna på vilket sätt de föredrog att höja pensionen svarade fyra av tio (43 procent) att de i första hand ville spara privat. Ungefär lika många (41 procent) ville hellre avstå en del av sina framtida löneökningar för att förstärka sin tjänstepension eller allmänna pension. Att investera själv i bostad eller andra tillgångar förordas av 15 procent. Av de som har tjänstepension genom jobbet är stödet för att förstärka sin pension större. Två av tre (69 procent) kan tänka sig att avstå från delar av löneökningar för att istället få en högre tjänstepension. Samtidigt menar var fjärde (25 procent) att de inte önskar en sådan lösning.

"Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön", säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, i ett pressmeddelande.

Flertalet tror att 45 års heltidsarbete ger ungefär 55 procent av den tidigare lönen i pension även om man tycker att 75 procent av slutlönen vore mer rimligt. Låginkomsttagare lägger rimlighetsnivån lägre men annars är förväntansbilden densamma oavsett inkomst.

På frågan om vilka faktorer som man tror spelar in för en bra pension rankas lön (91 procent), tiden i arbetslivet (87 procent) och tjänstepension från jobbet (80 procent) högre än kunskap om hur pensionssystemet fungerar (58 procent) eller engagemang i fondval (55 procent).

Att spara privat anses också viktigt (85 procent). Osäkerheten är dock stor över hur mycket man måste spara privat för att uppnå tillräcklig pension.

Hälften (57 procent) vet inte hur mycket det handlar om.

De allra flesta menar att ansvaret både ligger på en själv (84 procent) och på staten (83 procent) för att få en pension som man kan leva på. Arbetsgivare (68 procent), fackförbund (50 procent), pensionsbolag och banker (62 procent) anses också ha ett stort ansvar för att trygga framtidens pensioner.

Fotnot:
Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval med intervjuer via Internet).

Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25-50 år varav 2 037 personer uppgav att de har tjänstepension i sin anställning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561