NYHETSARKIVET
5 okt 2018 12:48
Garantipension för utlandsbosatta utreds av regeringen
Regeringen beslutade i går att tillsätta en utredning om "Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv".

Utredningen handlar om att garantipensionen behöver räknas om för omkring 93 000 personer efter en dom i juni i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017, som får till följd att det inte finns någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland.

Det leder till att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om.

Utredningen ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden.

Regeringen har utsett lagman Göran Lundahl till särskild utredare. Syftet med översynen är att ge regeringen underlag och skapa förslag till eventuella reformer på området.

Utredaren ska analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av den rättsliga utvecklingen, utarbeta nödvändiga författningsförslag och utreda om krav på uppehållsrätt bör införas för rätt till garantipension, garantipension till omställningspension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt utarbeta nödvändiga författningsförslag.

- Vi tar ett steg tillbaka för att utreda hur grundskyddet ska utformas framöver. Det finns ingen quick fix utan det tar ett år. Det utredaren gör är en rättslig utredning av konsekvenserna och vilka anpassningar som behöver göras. Vi gör helt enkelt ett omtag efter de nya förutsättningar som domen i HFD innebär, säger Stefan Oscarson på socialdepartementet till Pensionsnyheterna.

Nu håller Pensionsmyndigheten på att utreda de rättsliga konsekvenserna av domen och myndigheten startar en omräkning av garantipensionen under 2019.

Det är inte beslutat vilken tidsrymd som omräkningen ska omfatta, så det går inte att säga i dagsläget hur pensionerna kommer att påverkas.

Det handlar om komplicerade uträkningar, som kan komma att kräva nyanställningar på Pensionsmyndigheten och nya investeringar i IT-system.

Utredningen ska tolka vad domen får för konsekvenser, exempelvis sammanräkning, samordning av pensioner från ett eller flera EU-länder och svensk pension.

Utöver de 93 000 bosatta i Sverige så finns det 43 000 personer bosatta i andra EU/EES-länder som får garantipension och som berörs.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561