NYHETSARKIVET
7 nov 2018 12:29
Cicero om fondfusionen: Påverkar inte ägandet
I går kunde Pensionsnyheterna berätta om en större fusion i fondbranschen som FI välsignat i ett beslut.

Bland de fonder som fusioneras in till allokeringsfonden Cicero World 0-100 fanns bland annat tre fonder som finns i fondbolaget Navigera, som ägs av Max Matthiessen.

Omkring 2 miljarder kr finns under förvaltning i de tre fonderna Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen.

Enligt Jennie Edqvist, vd för Cicero fonder, är beslutet om fusionen fattat mot bakgrund av den pågående konsolideringen av fondbranschen. Hon skriver så här i ett mejl till Pensionsnyheterna efter det att vi skriftligen ställt frågor om fusionen:

"Styrelsen i Cicero Fonder har beslutat att bolaget ska vara aktivt i den konsolidering som pågår i fondbranschen och fusionen är en del av detta arbete. Syftet är att bli större och skapa förutsättningar för utveckling av bolaget."

På frågan om fusionen kommer att påverka ägandet i bolaget svarar hon att det inte kommer att påverka ägandet i Cicero Fonder.

När det gäller den mottagande fonden, Cicero World 0-100, som har omkring 1,9 miljarder kr under förvaltning, meddelar hon att den är fondbolagets största fond och att den idag finns på ett stort antal plattformar och skriver vidare:

"Syftet med fusionen är att renodla delar av fondutbudet och samtidigt anpassa verksamheten till de nya kraven från Pensionsmyndigheten. Utöver Cicero World 0–100 kommer även räntefonden Cicero Avkastning att omfattas av den nya ansökan till Pensionsmyndigheten."

Pensionsnyheterna ställde även frågan hur man från Cicero kommer att ersätta de fondbolag som släpper sitt kapital till Cicero. Den frågan har vi dock inte fått svar på - än.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561