NYHETSARKIVET
8 nov 2018 13:46
Navigera om varför man fusionerar in sina fonder till Cicero
Pensionsnyheterna har berättat att Max Matthiessens fondbolag Navigera har valt att fusionera tre av sina fonder till fondbolaget Cicero och där lägga in kapitalet, drygt 2 miljarder kr, i fonden Cicero World 0-100.

Enligt Navigeras vd Britt Ehrling handlar processen om den omgörning av fondtorget som Pensionsmyndigheten just nu är i färd med att genomföra.

Pensionsnyheterna har ställt skriftliga frågor till henne om fusionen och fått följande svar:

Pensionsnyheterna, PN: Av vilket skäl har ni valt att fusionera kapitalet i fråga till just Cicero World 0-100?

Britt Ehrling, BE: Skälet till fusionen är de nya regelverken som kräver ett förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. Navigeras tre Strategifonder förvaltar enbart kapital inom premiepensionssystemet. Därför har styrelsen i Navigera beslutat att överlåta fonderna till Cicero Fonder AB (Cicero).

PN: Har ni någon upparbetad förbindelse med Cicero sedan tidigare?

BE: Det finns inga ägarintressen mellan våra bolag och vi har heller inga planer på något samarbete.

PN: Enligt Cicero finns fonden i fråga på många plattformar. Är det er plan att fonden ska ta emot insättningar från såväl tjänstepension som premiepension eller tänker ni att Cicero World 0-100 främst ska användas för premiepension?

BE: Jag ber att få hänvisa till Cicero när det gäller deras fond.

PN: I det nya regelverket från Pensionsmyndigheten tillåts inga ersättningar för distribution för premiepensionen. Innebär det att ni inte kommer att kunna påräkna er ersättning från kunder som väljer Cicero för sin premiepension?

BE: Det stämmer.

PN: Genom att släppa ifrån er fondkapitalet till Cicero - innebär det att ni får någon distributionsersättning från Cicero? (Cicero World 0-100 har enligt SvD:s granskning från 2017 betalat högst kickbacks i branschen efter Allra).

BE: Nej.

PN: Planerar ni i övrigt att göra några andra ändringar i ert fondutbud när det gäller era övriga fonder?

BE: Nej.

PN: Gör ni andra förändringar i ert fondutbud med anledning av nya IDD:s krav på redovisning av intressekonflikter och kundinformation?

BE: Navigera lyder inte under IDD.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561