NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:43
Sex av tio vill jobba efter 65 - men anledningarna varierar
Swedbank har frågat drygt 1000 personer i åldrarna 55-64 år om när de planerar att gå i pension. Resultatet visar att sex av tio tänker jobba efter det att de fyllt 65 år för att de tycker att det är roligt och socialt.

Fyra av tio betonar dock inte just det utan planerar att jobba efter 65 för att de måste - av ekonomiska skäl.

Som visats tidigare är dock 65-årsnormen för pensioneringen fast förankrad bland svenskarna. Majoriteten av de tillfrågade tänker nämligen gå i pension vid 65 års ålder eller tidigare.

Men undersökningen visar att ju närmare 65-årsdagen man kommer desto mer benägen blir man att fortsätta jobba.

62 procent av de mellan 55 och 65 år planerar att gå i pension före eller vid 65 års ålder. Andelen minskar dock ju närmare 65-årsdagen man kommer.

Av de mellan 58 och 60 år planerar knappt 70 procent att sluta jobba före eller vid 65 år, men sjunker till drygt 40 procent bland de äldre. Det motsatta gäller när det kommer till att jobba längre, andelen som planerar att jobba efter 67 år fördubblas från runt 10 till 20 procent.

"Att andelen som vill gå i pension i förtid minskar och andelen som vill jobba längre ökar ju närmre pensionsåldern man kommer kan tolkas som att man inser att man orkar och vill jobba kvar eller att man kanske inser att man inte har råd att gå i pension än. Det är viktigt att skaffa sig kunskap om hur mycket man beräknas få i pension i god tid", säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561