NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:46
SEB Trygg Liv Gamla: En del av kritiken rör bolag som avvecklades i somras
SEB Trygg Liv Gamla tillhör också de bolag som får IG av Max Matthiessen men vd Nils Henriksson gläds ändå att man får en något snällare bedömning i år, än tidigare år.

- I årets mätning ser vi glädjande att bedömningen av oss har förbättrats sedan tidigare år, främst genom att vi fortsatt att arbeta med att förstärka hållbarhetsprofilen på placeringarna. Som exempel kan nämnas är att vi har lagt om aktieplaceringarna för att minska vårt koldioxidavtryck, vi arbetar hårt med miljöfrågor kring våra fastigheter, och vi exkluderar bolag utifrån FN-konventioner och utvinning av kol. Värt att notera att de två bolag som vi fått nedslag på i vårt ägande låg i en extern fond som sedan avvecklades under sommaren. Det sammanlagda värdet var på 6000 kronor, säger Gamla Livs vd, Nils Henriksson, till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561