NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:47
Kåpan: Investeringar i emerging markets är förknippade med ESG-risker
Kåpan, som förvaltar statligt anställdas tjänstepensioner kommenterar genom kapitalförvaltningschefen och sin vice vd Marie Giertz det dåliga betyget från Max Matthiessen så här:

- Vi tycker förstås att det är tråkigt att vi har fått betyget IG men noterar att Max Matthiessen har tagit till sig av de förbättringsåtgärder som vi har vidtagit under det gångna året. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete och redovisar löpande vilka åtgärder vi vidtar på vår hemsida.

- Vi har en stor andel indexfonder, vilket ger oss en väldiversifierad portfölj till låg kostnad. Vi jobbar därför i första hand med påverkansarbete. Vi exkluderar bolag genom att gå kort i de bolag som vi inte anser att vi kan ha exponering mot alls. Under det senaste året har vi även lagt om en stor del av våra indexfonder till ESG-screenade indexfonder, vilket inte riktigt framgår i undersökningen, säger Marie Giertz och tillägger:

- Vi noterar också att vi inte får godkänt för våra investeringar i emerging markets. Det är känt att investeringar i utvecklingsländer är förknippade med ESG-risker. Vi tycker därför att det är tråkigt att vi inte får godkänt på dessa delar då vi har arbetat aktivt med att ha förvaltare som har bra ESG-processer i sin förvaltning, avslutar Marie Giertz.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561