NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:48
Länsförsäkringar: Vi behöver förtydliga hur vi arbetar
Länsförsäkringars traditionella förvaltning fick IG av Max Matthiessen och så här kommenterar Kristofer Dreiman, chef för ansvariga placeringar, resultatet:

- I vår ägarpolicy är vi tydliga med vad som avses för ägarstyrning och arbetet med ansvarsfulla investeringar i direktägda innehav, respektive att så långt som möjligt applicera synsättet för indirekt ägda innehav. När det gäller vårt påverkansarbete gentemot externa förvaltare så har det genom åren gett resultat, säger Kristofer Dreiman och fortsätter:

- Genom att framgångsrikt påverka förvaltare har vi inom branschen en än större möjlighet att kanalisera mer kapital till hållbara bolag. Om våra förvaltares hållbarhetsarbete försvagas och ingen förbättring noteras efter dialog säljs fonden. Vi har och ska än mer framöver öka takten både när det gäller val av innehav i egna och externa förvaltares produkter. Granskningen visar att vi behöver förtydliga hur vi arbetar, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar, till Pensionsnyheterna.

PN: Vad gör ni för att förbättra ert resultat?

- Vi har sedan årsskiftet accelererat utvecklingsarbetet inom ansvarsfulla investeringar. Vi har bland annat tagit fram en ny strategisk plattform och definierat fem fokusområden kopplat till hållbarhet. Ambitionen är att över tid säkerställa hållbart värdeskapande för våra kunder, både ur ett finansiellt och ett hållbart perspektiv. Krav på förvaltares arbete med ansvarsfulla investeringar har funnits sedan länge och nya skärpta hållbarhetskrav på externa förvaltare har dessutom beslutats under året, säger Kristofer Dreiman.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561