NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:49
Skandia: Max Matthiessens undersökning ger Inte en rättvisande bild
Skandias Per Lindgren tycker inte att Max Matthiessens undersökning, där man tilldelades betyget "icke godkänd", är helt rättvis och kommenterar undersökningsresultatet så här:

- Vi tycker inte att granskningen ger en fullt rättvisande bild av Skandias arbete rörande ansvarsfulla investeringar. Max Matthiessen menar att vi har förbättrat vårt arbete sedan förra året och ger Skandia dessutom godkänt eller väl godkänt på tio av elva granskade områden, säger Per Lindgren, chef för förvaltarval på Skandia och ansvarig för arbetet med hållbara investeringar, till Pensionsnyheterna.

Skandia får dock kritik i rapporten för sina investeringar på tillväxtmarknader.

- Skandias betyg är kopplat till innehav som motsvarar knappt 0,1% av kapitalet i vår totala portfölj och som Max Matthiessen också refererar till i sin rapport är de innehaven sedan tidigare under avveckling. Det handlar om aktier som är indirekta innehav via externa indexfonder som placerar i globala tillväxtmarknadsaktier, det vill säga placeringar i Asien, Sydamerika och Östeuropa. De innehaven är sedan tidigare under avveckling och vi ersätter dem med andra investeringar, säger Per Lindgren.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561