NYHETSARKIVET
9 nov 2018 14:50
Tradlivbolagen som fick IG för hållbarhet kommenterar betygen
Som vi redogjorde för i går så har Max Matthiessen undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. Pensionsnyheterna har pratat med de tradlivbolag som fick sämst betyg i undersökningen. På måndag kan vi även redovisa fondförsäkringsbolagens syn på resultaten.

Följande tradlivbolag fick betyget IG, Icke Godkänd: Kåpan, Länsförsäkringar Liv, Skandia Liv, SEB Tryggliv Gamla. Pensionsnyheterna har fått utförliga svar från bolagen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561