NYHETSARKIVET
12 nov 2018 12:26
Suzanne Jacobsson till statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Regeringen har utsett Suzanne Jacobsson att vara ledamot i Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd från och med den 1 november 2018 till och med den 31 december 2019.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561