NYHETSARKIVET
12 nov 2018 12:35
Folksam uppvaktade finansdepartementet om tjänstepensionsreglerna
I förra veckan kunde vi berätta att Skandia varit på visit på finansdepartementet för att lämna synpunkter på regeringens Ds om tjänstepensionsföretagen.

Folksamgruppen har inte velat vara sämre. Den 6 november besökte en delegation bestående av Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson, Mia Liblik, vd för Folksam LO-fondförsäkring och Emma Lindberg, public affairs manager, finansdepartementet för att muntligen lämna sina synpunkter på förslaget.

Nu hör det till saken att Folksam redan kommunicerat sina synpunkter på förslaget. Dels ställer man sig bakom det mångordiga men urvattnade remissvar som Svensk Försäkring lämnat, eftersom partsbolagen och de privata bolagen inte kan enas om vad man ska tycka när det gäller kapitalkraven och att tjänstepensionsföretagen ska omfattas av IDD eller inte.

Folksam har även ställt sig bakom delar av det separata yttrande som AMF, Alecta och AFA lämnat, bland annat när det gäller att infrastrukturinvesteringar ska ses som ett eget tillgångsslag och att det riskkänsliga kapitalkravet ska bestämmas till 97 procent i absoluta tal.

Det skulle alltså innebära en "rabatt" på två procentenheter, jämfört med Solvens 2-bolagens 99 procent. Man vill vidare inte att EU:s regler för penningtvätt ska appliceras på tjänstepensionsföretag och man vill heller inte att reglerna för försäkringsdistribution enligt IDD ska gälla för tjänstepensionsföretag.

Att döma av en Powerpointpresentation som Folksam hade med sig till departementet gör man ett nummer av att staten brukar hålla sig för god för att lägga sig i avtalsparternas affärer och anser att det finns "bärande skäl för en särbehandling av kollektivavtalsgrundad tjänstepension samt närliggande kollektivavtalade försäkringar".

Man påminde också lagstiftaren om "statens i allmänhet återhållsamma inställning till att intervenera i kollektivavtalsförhållanden och arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt" och påpekade vidare att parterna i sina överenskommelser "tar till vara konsumentintresset".

- Vi hade ett bra möte. Vi lyfte fram att vi tycker att tjänstemännen i grunden har gjort ett gott arbete. Sen har vi naturligtvis synpunkter framförallt avseende kapitalkraven, säger Folksams Jens Henriksson i en kommentar till Pensionsnyheterna.

Nu återstår att se hur övergångsregeringen väljer att hantera frågan politiskt. Övergångsregeringen är ju bara förvaltare av löpande ärenden och några mer ingripande politiska beslut eller ställningstaganden är det svårt att tro att man kan komma med.

En lagrådsremiss ska enligt pressuppgifter komma under våren.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561