NYHETSARKIVET
12 nov 2018 12:39
Swedbank försäkring inte nöjt med underkänt hållbarhetsbetyg
Även Swedbank försäkring fick i kategorin fondförsäkringsbolag underkänt betyg i Max Matthiessens hållbarhetsundersökning.

Swedbank försäkrings vd Johanna Okasmaa Nilsson är självkritisk:

- Det är inte ett betyg vi är nöjda med men olika mätmetoder kan ge olika utfall, här tycker vi inte riktigt att mätmetoden fångar det arbete vi gör. Men det är helt tydligt att vi måste bli bättre på att beskriva hur vi arbetar och visa tydligt vilken förbättring vi gjort under året. Vi har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete där hållbarhet är centralt, säger Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring, till Pensionsnyheterna.

Hon konstaterar att Swedbank försäkring fortsätter sin dialog med fondbolagen:

- Rent konkret genomlyser vi fondbolagen noggrant, analyserar, påverkar och ställer krav. Vi har en pågående dialog med bolagen och om vi trots dialog inte uppfattar att det finns vilja från bolagets sida att leva upp till våra krav sker en uteslutning, exkludering, säger Johanna Okasmaa Nilsson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561