NYHETSARKIVET
12 nov 2018 12:40
Samråd om mini-översyn av PRIIPs ute nu
De europeiska tillsynsmyndigheterna genomför en mini-översyn av PRIIPs, och har lagt ut ett frågeformulär om riktade ändringar av den delegerade förordningen om förköpsdokument KID för PRIIPs på EIOPAs webbsida. Det skriver EIOPA på sin webbsida.

Bakgrunden är att de europeiska tillsynsmyndigheterna har skickat ett brev till EU-kommissionen om att att stödja lagstiftningsförändringar av PRIIPs. Man vill undvika att det införs dubbla informationskrav till kunder, dubbla KID-dokument, som en följd av att undantaget från PRIIPs för UCITS-fonder går ut sista december 2019. Myndigheterna vill också hantera andra nyckelfrågor som uppstått sedan implementeringen av PRIIPs, det handlar särskilt om investeringsprodukters avkastningsantaganden.

EIOPA skriver att förslagen görs inom ramen för de pågående diskussionerna mellan de europeiska lagstiftarna, Europaparlamentet och rådet, om tillämpningen av KID för investeringsfonder samt tidpunkten för en bredare och mer omfattande utvärdering av PRIIPs, som skulle skett i år, men som är försenad.

EIOPA konstaterar att utfallet av denna riktade utvärdering inte påverkar den mer omfattande utvärdering som behöver göras av PRIIPs och som enligt de europeiska tillsynsmyndigheterna i början av Europaparlamentets nästa mandatperiod.

För att få många svar skriver EIOPA att när de europeiska tillsynsmyndigheterna beslutar om sina rekommendationer efter detta samråd i januari 2019, så kommer myndigheterna att ta hänsyn till de svar de fått och de senaste politiska diskussionerna om införandet av KID för investeringsfonder och timingen för en större utvärdering.

Deadline för samrådet är satt till den 6 december 2018.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561