NYHETSARKIVET
12 nov 2018 12:40
Sverige kräver borttagande av delegerade akter i IORP2
Som vi skrev om i Pensionsnyheterna förra veckan blåser det upp till ny storm kring EU-kommissionens förslag till införande av tekniska standarder i IORP2 som en del av lagstiftningspaketet om hållbara investeringar.

EU-kommissionen har i sitt förslag till ny lagstiftning kring hållbara investeringar lagt in en ändrad teknisk standard, en delegerad akt, som bemyndigar EU-kommissionen att ta till åtgärder för att säkerställa att ett tjänstepensionsinstitut beaktar hållbarhetsrisker inom ramen för aktsamhetsprincipen och att det tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och riskhanteringsprocesser.

Detta motsätter sig en rad EU-länder eftersom det försvårar en överenskommelse om hela lagstiftningspaketet.

I ett brev som Pensionsnyheterna tagit del av kräver Sverige, Tyskland, Frankrike och Nederländerna att Österrike, som är ordförandeland i EU, stryker förslaget från EU-kommissionen om införande av delegerade akter i IORP2 för att underlätta förhandlingarna om hållbara investeringar, till exempel ny rapporteringskrav för hållbara investeringar och regler kring index, så kallade low carbon benchmarks.

I brevet som skickats till Alfred Lejsek på Österrikes finansdepartement skriver länderna att "kommissionens förslag är en mycket bra utgångspunkt som vi bör kunna finjustera snabbt. Att ta bort den delegerade akten i IORP2 skulle göra snabba framsteg möjliga".

Brevskrivarna uppmanar Österrikes ordförandeskap att göra snabba framsteg "mot en kompromiss om index och rapportering. Vi tycker att det är genomförbart och önskvärt att sluta båda dem före årets slut. När det gäller taxonomin erkänner vi som nämnts sin centrala roll i handlingsplanen för hållbar ekonomi för EU och är fullt engagerad i att arbeta med taxonomin och göra så mycket framsteg som möjligt inom en lämplig tidsram".

Brevet är undertecknat av Aino Bunge, avdelningschef för finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561